STUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Šetalište maršala Tita 41, 51415 LOVRAN

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@ri.t-com.hr; web: http://www.stubica-lovran.hrLovran, 17.12. 2014. god.

NATJEČAJ ZA POSAO 1. RADNIK U IZLOŽBENOM PROSTORU GALERIJA LAURUS U LOVRANU

Traži se radnik/ica

Uvjeti:

Opis posla:

Radnik/ica u izložbenom prostoru galerije Laurus, zadužen/a je za slijedeće:

1. Surađuje sa Upravom poslodavca na izradi prijedloga programa i aktivnosti za narednu godinu vezano za korištenje izložbenog prostora;

2.Priprema i izrađuje prijedlog godišnjeg izvješća vezano za događanja i njihovu izvedbu u protekloj godini;

3.Koordinira sve aktivnosti vezano za postavljanje i skidanje izložbe;

4.Vodi računa o svim tehničkim uređajima koji se nalaze u prostoru te iste stavlja u pogon i koristi prema potrebi;

5.Odgovorno postupa sa informacijama koje dobije za vrijeme rada u izložbenom prostoru i sa izlagačima;

6.U suradnji sa poslodavcem prati i provodi sve poslove vezano za izložbeni prostor galerije Laurus;

7.Uredno arhivira i vodi evidenciju aktivnosti, akata i stvari – inventara vezano za izložbeni prostor;

Što nudimo:

-ugovor o radu na određeno vrijeme,(na rok od 6 mjeseci),

-nudimo nepuno radno vrijeme (tjedno 21 sat),

-radni tjedan traje šest dana od utorka do nedjelje s radnim vremenom od 18,00 do 21,30 sata, svaki ponedjeljak u tjednu je dan u tjednog odmora,

-rad u poticajnoj i dinamičnoj sredini,

-probni rok 1 mjesec,

-plaću za mjesečni rad u neto iznosu 1600,00 kuna te ostale dodatke na plaću u skladu sa Zakonom o radu i pravima ostalih zaposlenika kod poslodavca Stubice d.o.o. Lovran.

Do kada se primaju prijave:

- u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Web stranici Stubice d.o.o. Lovran, Oglasnoj ploči izložbenog prostora Galerije Laurus, Oglasnoj ploči poslodavca i oglasnoj ploči Općine Lovran.

Kako prijavu dostaviti :

-putem Pošte ili osobno dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom, „ Natječaj za rad u izložbenom prostoru galerije Laurus – Lovran“,

-zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Gdje prijavu dostaviti:

-adresa, Cesta za Lovransku Dragu br. 1, 51415 Lovran.

Što treba sadržavati vaša prijava:

a.)Životopis;

b.)Presliku domovnice ili osobne iskaznice;

c.)Dokaz o stručnoj spremi;

d.)Presliku vozačke dozvole B. kategorija;

e.)Motivacijsko pismo (do 300 riječi, objasnite zašto želite raditi u izložbenom prostoru galerije Laurus , te što potencijalni/a - kandidat/kinja želi napraviti ili unaprijediti i u kojem roku).Stubica d.o.o. Lovran