S TUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,

Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@stubica-lovran.hr; web: http://www.stubica-lovran.hrLovran, 09.11. 2016. godine


Temeljem zakonskih ovlasti, direktora Društva, raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Stubici d.o.o. Lovran za komunalnu djelatnost i pružanje usluga.


N AT J E Č A J

m/ž za radno mjesto kinooperatera/kinoopeterke u kinu Sloboda Lovran

Traženi uvjeti:

-SSS, VŠS, VSS - VII/1

- Jednu godinu radnog ili vježbeničkog iskustva, (na sličnim poslovima)

- Aktivno poznavanje rada na računalu

- Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

- Vozačka dozvola B kategorije


Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:

Zaposleniku se nudi radni odnos na neodređeno radno vrijeme sa nepunim radnim vremenom u trajanju 16 sati tjedno. Zbog specifičnosti predmetnog radnog mjesta određuje se probni rok u trajanju 3 mjeseca. Radni zadaci uključuju rad u kinu Sloboda Lovran na organizaciji i provedbi programa te upravljanje digitalnom opremom i drugim radnjama za prikazivanje filmova i aktivno sudjelovanje u provedbi dijela programa kulture. Od zaposlenika se očekuje samostalnost u radu te spremnost za profesionalno usavršavanje kroz razne oblike i programe. Opisani poslovi organizirani su i provodit će se u popodnevnoj smjeni.


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu i web stranici Društva.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se neposredno u ured Stubice d.o.o. , putem pošte na adresu: Stubica d.o.o. Lovran, Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran ili na e-mail adresu: bs@stubica-lovran.hr


Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude na natječaj neće se razmatrati kao i prijave iz kojih je utvrđeno da kandidat ne ispunjava tražene uvjete iz natječaja.


Poslodavac će sa kandidatom ili kandidatkinjom koji ispunjavanju formalne uvjete obaviti prethodni razgovor na koji će kandidati biti pozvani.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke direktora Društva.


STUBICA d.o.o. LOVRAN