S TUBICA d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga

Sjedište: Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran,

Ured uprave: Cesta za Lovransku Dragu bb, 51415 Lovran

Tel/Fax: 051/291-475; e-mail: stubica@stubica-lovran.hr; web: http://www.stubica-lovran.hrLovran, 02. 12. 2016. godine


O D LU KADirektor Stubice d.o.o. Lovran, donosi odluku temeljem koje se poništava natječaj objavljen 09. studenog 2016. godine za radno mjesto Kinooperatera u kinu Sloboda Lovran.


Direktor

Mr.sc. Branko Stošić